Ventilaciona traka za sleme i greben

Jedan od važnih elemenata sistema za ventilaciju je ventilaciona traka za sleme i greben koja ima primarnu funkciju ventilacionog kanala za izlaz vazuha.Osim što joj je glavna funkcija da omogući nesmetani protok vazduha ujedno služi da spreči prodor snega i atmosferskih padavina u unutrašnji prostor krova a sa krovnim pokrivačem čini jednu funkcionalnu celinu.