Koncept e4 kuće

Koncept e4 kuće se zasniva na ispunjavanju kriterijuma "kuće skoro nulte energije" i zaokružuje savremene trendove održive izgradnje. e4 kuća omogućava zdrav, energetski efikasan i ekonomičan dom a odgovara i investitorima koji žele zaštititi životno okruženje i prirodnu klimu. Za funkcionisanje, e4 kuća troši mnogo manje energije, a sopstvene potrebe za energijom proizvede sama iz obnovljivih izvora iz neposredne blizine.

Za konačan dizajn e4 kuće važan je sistemski pristup. To znači da je krajnji oblik kuće rezultat interdisciplinarnog usklađivanja arhitekture, građevinskih tehnologija i izbora materijala, energetike, biologije gradnje, i uvažavanje prirodnih zakonitosti.

Emocije

U modernom društvu ljudi većinu vremena provedu u zatvorenim prostorijama, kod kuće ili na radnom mestu. U današnje vreme, kada je moderna tehnologija svuda oko nas, možemo raditi sve što poželimo i kada god to poželimo. Postavlja se pitanje kako to utiče na naše raspoloženje. e4 kuća nije obična kuća. Prilagođena je potrebama ljudi. Cilj ovog koncepta je promovisanje života u zdravim i prijatnim kućama.

Podno grejanje je deo koncepta koji se preporučuje za optimalno raspoređivanje toplote u prostorijama.

Bez vidljivih grejnih tela možete lakše urediti prostor, oseti se toplota, a alergičnim osobama to posebno odgovara jer se prašina manje raznosi.

Kuća je dizajnirana tako da nudi maksimalan osećaj ugodnosti koliko u zimskim, toliko i u letnjim mesecima. Temperaturne razlike među sobama u kući, nezavisno od dela dana, smanjene su na najmanji mogući nivo, čime se postiže maksimalna prijatnost u prostorijama. Održavanje prijatne temperature u kući obezbeđuje niži rizik od sezonskih obolenja (gripe, virusnih obolenja). Osećaj prijatne temperature (minimum, maksimum) nije isti kod svih ljudi , zbog čega je kuća jako prilagodljiva.

Dnevna svetlost je ključna za funkcionisanje našeg biološkog ritma. Ona ima pozitivan uticaj na naše zdravlje i dobro raspoloženje. U današnje vreme ljudi provedu 90% vremena u zatvorenom prostoru, pa je važno da nam dom nudi zdrav život u pogledu dnevne svetlosti. Raspodela prirodne svetlosti u e4 kući je analizirana pomoću koeficijenta dnevne svetlosti (KDS), kao pokazatelja količine dnevnog svetla. Analize osvetljenosti napravljene su sa programom VELUX Daylight Visualiser.

Energija

Kako bi se osigurala prijatna temperatura u kući kroz celu godinu, potrebna je energija. Zbog toga je izbor stepena energetske efikasnosti objekta i energetske efikasnosti energenata izuzetno važan, ali takođe zavisi od više činilaca: od klime, gde se kuća nalazi, do cene energenata i njihove ustaljenosti na tržištu. Sam projekat, orijentacija u prostoru e4 kuće, kao i ugrađeni proizvodi, odabrani su optimalno sa namerom postizanja što manje potrošnje energije. Energija, koja se ipak koristi, obezbeđena je iz obnovljivih izvora. Zidovi napravljeni od termoizolacione opeke uz dodatnu izolaciju od kamene vune, kosi krov i potkrovlje izolovani 100% prirodnom  izolacijom, prirodna akumulacija toplote sunčeve svetlosti, pametna orijentacija objekta u prostoru smanjuju količinu potrebne energije na minimum.

E4 KUĆA JE OSMIŠLJENA SA SLEDEĆIM CILJEVIMA:

  • Smanjivanje potrebe za energijom (grejanje-hlađenje)
  • Upotreba energije iz obnovljivih izvora
  • Upotreba besplatne energije iz okoline i njena akumulacija

Upotreba energije takođe zavisi od navika (potreba) potrošača. Dva različita vlasnika mogu imati različite potrebe za energijom u kući. Naš koncept takođe uzima u obzir moguće buduće vlasnike kuće i mogućnosti prilagođavanja potrebama novog vlasnika.

Ekologija

TOPLOTA IZ PRIRODE: 100% EFIKASNA I DO 80% BESPLATNA

Sve uočljivije su rastuće cene energenata: vreme je da se zapitamo o nastaloj situaciji i suočimo sa novim oblicima upotrebe energije. Obnovljivi izvori energije su energija budućnosti!

Zatvoreni životni ciklus

Recikliranje glinene opeke je ekološki prihvatljiv način rešavanja upotrebljene opeke. Reciklirani agregat od opeke može se upotrebiti u daljoj proizvodnji opeke i npr. novih betonskih mešavina. Upotreba recikliranog materijala, nastalog rušenjem zidanih građevina, kao agregata, osim ekološkog može imati pozitivan efekat i sa ekonomskog gledišta. Naime, očuvanje prirodnih materijala značajno je za ekološki odgovorno i održivo građenje koje bi bilo ujedno i finansijski prihvatljivo. Ekološki odgovoran i održiv način građenja podrazumeva postizanje potpuno zatvorenog ciklusa upotrebe materijala.

Ekonomija

Pri projektovanju e4 kuće se, osim na ispunjavanje visokih standarda gradnje u pogledu energetske efikasnosti, mislilo i na to da sama izgradnja mora biti troškovno prihvatljiva odnosno pristupačna.

Koncept Wienerberger e4 kuće je stvoren kao idealna ravnoteža između uloženog i dobijenog iz više perspektiva kao što su, na primer, upotreba znanja, tehnologije, materijala i inovativnih rešenja.

Tako smo stvorili pravilnu ravnotežu između stvarnih potreba i ukupnih troškova i u najvećoj mogućoj meri smanjili rizik nepredvidivih troškova, koji bi se mogli pojaviti u kasnijim fazama projekta i pri samom održavanju.

 
àüp

Od ideje do realizacije

Wienerberger tehnička podrška

Mi možemo da vam pomognemo da sagradite željeni objekat!

  • Besplatno savetovanje o izboru materijala
  • Besplatno savetovanje o ugradnji materijala
  • Besplatni proračuni potrebnog materijala

Naši servisi i alati

Prodajna područja

Za sve informacije u vezi nabavke Wienerberger proizvoda kontaktirajte naše predstavnike prodaje.

Tehnička podrška

Kako biste lakše odabrali materijale, saznali više o njihovoj ugradnji, kao i dobili besplatnu specifikaciju materijala za vaš objekat, na raspolaganju vam je naš stručni tehnički tim.

Prijava na Newsletter

Prijavite se na Wienrberger Newsletter i budite u toku! Na e-mail adresu ćete povremo dobijati informacije o aktuelnim temama i novostima iz Wienerberger-a.