Nosač slemene i grebene letve sa visinskim podešavanjem

Tondach
Suvom montažom slemena i grebena postižete potpunu funkcionalnost i trajnost krova, a sem toga vaš krov će biti jedna vizuelno lepa celina.