Nosač slemene i grebene letve sa visinskim podešavanjem

Suvom montažom slemena i grebena postižete potpunu funkcionalnost i trajnost krova, a sem toga vaš krov će biti jedna vizuelno lepa celina.
Tri hiše, Slovenija

Od ideje do realizacije

Wienerberger tehnička podrška

Mi možemo da vam pomognemo da sagradite željeni objekat!

  • Besplatno savetovanje o izboru materijala
  • Besplatno savetovanje o ugradnji materijala
  • Besplatni proračuni potrebnog materijala