Početna - završna aluminijska pločica

Za potpunu funkcionalnost vašeg krova koristite Tondach sistemsku opremu, Ovaj element predstavlja idealno rešenje za zaštitu ulaska ptica, kao i za ventilaciju, Sem toga lepo izgleda i čini ukras na krovu