Nosač slemene i grebene letve - univerzalni 300 mm

Suvom montažom slemena i grebena postižete potpunu funkcionalnost i trajnost krova, a sem toga vaš krov će biti jedna vizuelno lepa celina.