Biber Extra za sleme i strehu

Za postizanje veće sigurnosti i trajnosti, kao i izgradnju tehnički ispravnog krova, potrebno je ugraditi kvalitetnu Tondach keramičku opremu.