Semmelrock Nordic Maritime ploče svijetlo siva prošarana
© Wienerberger d.o.o

1-2-3: Kamen na kamen

Od svake početne situacije može nastati jedna predivna površina. Što nam je bolja priprema, to nam je sigurnija realizacija projekta. Zato preporučujemo da se kod kupovine behatona za spoljno uređenje prate sledeći koraci planiranja, koji će Vam olakšati izbor odgovarajućeg proizvoda za vašu površinu.

1 Koja je moja početna situacija?

  • Gde se nalaze granice moje parcele?
  • Koji se građevinski propisi primenjuju?
  • Koji je ugao nagiba za odvodnjavanje?
  • Koji strukturni uslovi vladaju?
  • Podloga: cevi, šahtovi i sl.
  • Površinski: brda i sl.
  • Da li su potrebni konstrukcijski radovi? (konstrukcija podloge, temelja itd.)

Ovo su kriterijumi neophodni za izbor gradnje!

U načelu, pravimo razliku između vezane i nevezane gradnje.

Nevezana gradnja:
Nevezana gradnja je najčešća gradnja. U nevezanoj gradnji, kod podloge i mase za fugovanje, ne koristi se vezivno sredstvo. Stvara se jedna nosiva konstrukcija koja površinski odvodi pojedinačni teret. Izdržljivost i elastičnost površine kod ove gradnje vrlo su visoke. Troškovi proizvodnje, održavanja i popravka minimalni su.

Vezana gradnja:
Kod vezane gradnje koristi se vezivno sredstvo za izradu podloge i materijala za popunjavanje fuga. Behaton i ploče se postavljaju u podlogu od morta. Nastala površina nije dovoljno fleksibilno izgrađena. Obavezno se mora uzeti u obzir toplotno opterećenje; treba predvideti rastegljive fuge. Napukline usled vremenskih promena neizbežne su. Pričamo još i o mešovitoj gradnji, kada je podloga nevezana gradnja, a materijal za punjenje fuga sadrži vezivna sredstva. Korišćenje mešovite gradnje preporučuje se samo za površine slabijeg opterećenja – površine za pešake ili za saobraćaj putničkih vozila.

Kojim je mehaničkim opterećenjima izložena površina?
Na prvom mestu treba da se utvrdi za šta je površina predviđena, za pešake ili za automobile. Vozne površine se zatim dele na one za putnička i za teretna vozila

Kojim je hemijskim opterećenjima izložena površina?
Da li se često peče roštilj? Kolika je količina opalog lišća? I ostala prljavština treba da se uzme u obzir.

Kod izbora određenog proizvoda obavezno preporučujemo da se zatraži stručan savet. Najbolji stručni savet dobićete od naših partnera – u našim trgovinama građevinskog materijala, baštenskim centrima i kod naših podopolagača. Partnere – trgovce u Vašoj blizini možete pronaći na našoj veb-stranici, preko našeg pretraživača trgovina – Prodajna mesta.

2 Koji je proizvod za mene?

Kada se krene u biranje proizvoda, sledeće informacije i saveti mogu biti od pomoći:

Lakoća održavanja/zaštita površine
Proizvodi sa Semmelrock Protectom fabrički se impregniraju. Osnovna zaštita štiti proizvod od prljavštine, pa površina postaje manje osetljiva na vremenske uticaje. Uz godišnje osnovno čišćenje, preporučljiva je i naknadna redovna impregnacija.

Savet:
Na prošaranim proizvodima manje se vidi zagađenje, i bez osnovne zaštite.

Oblikovanje:
Da bi Vaša okućnica izgledala jedinstveno, pogledajte elemente proizvodne linije Semmelrock Concept. Svi elementi iste proizvodne linije, zbog istih površinskih obrada u bojama i oblikovanju, odlično su usklađeni.

Savet:
Kod izbora Vam može pomoći i naš pretraživač proizvoda na početnoj stranici.

3 Gde mogu da nađem konkretne ideje?

Za praktično sprovođenje Vašeg projekta pružamo Vam nekoliko mogućnosti.

Obrazac polaganja:
Za izbor sheme polaganja potražite stručnu pomoć kod naših partnera. Takođe, možete potražiti informacije na našoj veb-stranici www.semmelrock.hr, gde ćete na svakoj stranici proizvoda pronaći sheme slaganja, a ujedno će Vam program izračunati potrebnu količinu behatona.

CAD planiranje
Pomoću CAD planiranja možete dobiti tačnu sliku vaše planirane površine. Naš 3 D – CAD softver će rado Vaše snove staviti na papir. Informacije o Semmelrockovom CAD planiranju dobićete na našoj veb-stranici. Za površine veće od 80 m2, uz naknadu za planiranje, spremni smo da Vam ponudimo CAD nacrt Vaše površine s behatonom i njihovom shemom slaganja koju Vi odaberete. Naknada za planiranje biće Vam vraćena prilikom kupovine naših proizvoda.

Dodirnuti, osetiti, doživeti
Ako želite da se izbliza uverite u individualan karakter odabranog proizvoda, dođite u Ogulin, u našu izložbenu baštu.

Savet:
Naše proizvode možete istinski doživeti i kod naših odabranih partnera: na izložbenim stalcima, u baštama ili preko uzoraka proizvoda.