Semmelrock kombinirana forma
© Semmelrock

Kombinovana forma

Kod proizvoda u kombinovanoj formi radi se o više različitih dimenzija istih ploča proizvedenih i pakovanih na jednoj paleti. Na taj način isporučujemo kupcima iste tonove boja nezavisno od formata. Kod kombinovane forme – odvajanje i isporuka pojedinih formata iz palate ili reda nisu mogući.

Prednosti kombinovane forme

Semmelrock svojstva proizvoda
  • brže i jednostavnije postavljanje,
  • različiti formati mogu se po želji nizati, čak i okretanjem formata za 90°,
  • jednake površine i boje kod različitih dimenzija,
  • lakše skladištenje i manipulacija na gradilištu.

Proizvodi kombinovane forme:

  • La Linia kombinovana forma
  • Venetia kombinovana forma
  • ASTI kombinovana forma
  • Pastella kombinovana forma
  • Rettango kombinovana forma
  • Domino kombinovana forma