Informacije o proizvodima

Semmelrock Castello ograda sivo prošarana otučena 1
Semmelrock Castello ograda sivo prošarana otučena 1
© Wienerberger d.o.o

Beton je prirodni materijal

Boja i površina

Odstupanja u boji i strukturi zbog upotrebe sirovina koje podležu prirodnim promenama ne mogu se izbeći. Farbani proizvodi od betona sadrže visokovredne pigmente boje otporne na UV zračenje. Promene usled korišćenja i vremenskih prilika mogu vremenom dovesti do promene u boji i strukturi površine. Razlike u boji  behatona koje postoje na početku, po pravilu, nestanu u procesu upotrebe. Molimo Vas da pripazite na to da se razlike povećavaju ukoliko je jedan deo proizvoda natkriven, a drugi izložen vremenskim neprilikama. Kako bi se postigla ujednačena površina i atraktivna igra boja, važno je paziti da se kod polaganja naizmenično koriste ploče s više različitih paleta, kao i da se gornja strana ploče postavi prema napolje. Molimo Vas da uzmete u obzir kako izložbeni primerci behatona, uglavnom, služe kao pomoć pri Vašem ličnom izboru. Razlike u boji i strukturi tehnički je nemoguće izbeći, ali to ni u kom slučaju ne utiče na valjanost, odnosno ispravnost naših behatonskih proizvoda. Upravo zbog toga to se ne uvažava kao razlog za reklamaciju.

Promene u boji

U pojedinim slučajevim, usled vremenskih i uticaja okoline na površini behatona može doći do blagih žuto, odnosno smeđe obojenih mrlja. S obzirom na to da ne možemo uticati na njihov nastanak, one ne podležu reklamaciji.

Kvalitet

Naši behatoni, ploče, ivičnjaci i zidovi nose oznaku kvaliteta CE, zasnovanog na ispitivanju po važećim evropskim normama i to HRN EN 1338 (behaton), HRN EN 1339 (ploče), HRN EN 1340 (ivičnjaci) i HRN EN 771-3 (za zidove). Oznaka CE omogućava plasman svih naših proizvoda širom Evrope, a pripadajuće izjave o karakteristikama (DOP) lako možete pronaći na našim veb-stranicama. Naši se proizvodi dodatno ispituju kod akreditovanih nezavisnih institucija koje vrše testove, pa i na taj način garantujemo našim kupcima da nam je kvalitet na prvom mestu.

Podaci o proizvodima Bradstone

Proizvodi Bradstone se baziraju na tradicionalnoj izradi. Nakon polaganja, zbog vremenskih uslova, dolazi do promene boje i površina dobija prirodnu patinu prirodnog kamena. Ona predstavlja konačan izgled površine. Kod pojedinih vrsta ploča može doći do promene u boji, kao i do cvetanja krečnjaka. Razlike u veličini pojedinih ploča proizvodne linije namerno su napravljene i naglašavaju njihov individualni karakter. Kod polaganja ploča obavezno se samo fuge popunjavaju masom za fugovanje. Tragove mase za fugovanje treba odmah ukloniti. Kod fugovanja ploča Bradstone, preporučujemo da se koristi jednokomponentna masa za fugovanje.

Pucanje ivica

Prilikom ugradnje behatona ili ploča bez fuga, na površinama može doći do pucanja ivica. To se događa zbog trenja, tj. dodirivanja dve podloge ili ploče. Tu se ne radi o lošim proizvodima, već o pogrešnom načinu ugradnje. Molimo Vas da pre ugradnje pročitate naša uputstva za polaganje behatona i ploča.

Reklamacije

Kupci su dužni da prilikom preuzimanja naših proizvoda i pre ugradnje vizuelno provere kvalitet i kvantitet robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podopolaganja ne možemo prihvatiti.

Otučeni behaton

Kod tih behatona ivice su prirodno jače ili manje obijene. Prilikom druge faze proizvodnje, kad se behaton posebnom tehnikom prirodno obijaju jedna o drugi, nastaje betonska prašina, pa proizvodi u paleti mogu biti prašnjavi. Ta betonska prašina nestane nakon fugovanja i pod uticajem vremenskih prilika.

Količine naručene robe

Preporučujemo Vam da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda uzmete više komada nego što je potrebno kako biste mogli da zamenite behaton ili ploče ukoliko se one mehanički oštete ili sl.

Cvetanje krečnjaka

Semmelock zid bez vapnenca

Kod belih mrlja ili sivih tonova, koji se ponekad mogu pojaviti na betonskim proizvodima, radi se o tzv. cvetanju krečnjaka. Ove pojave se u tehničkom smislu ne mogu izbeći, tako da se pojavljuju u većem ili manjem intenzitetu, u zavisnosti od izloženosti vremenskim uslovima i načinu upotrebe. Kako bi se umanjio negativan uticaj, odnosno poboljšao spoljni izgled površine, ona se može očistiti sredstvom koje sadrži kiselinu (npr., sredstvo za čišćenje kamenca i odstranjivač cementnih mrlja).

Semmelrock zid s vapnencom

Cvetanje krečnjaka je prirodna pojava i pojavljuje se na svim betonskim proizvodima, ali ono ne umanjuje kvalitet proizvoda Semmelrock, pa iz istog razloga ne podleže reklamaciji. Većina Semmelrockovih proizvoda sadrži hidrofobe koji cvetanje krečnjaka redukuju na minimum.

Semmelrock Castello ograda sivo prošarana otučena 1
© Wienerberger d.o.o