Jedinica za napajanje ZZ60h

Jedinica za napajanje - Ovo je impulsno napajanje 15VDC za napajanje električnih prijemnika. Nalazi se u hermetičkom kućištu. U pitanju je transformator napona.