Pravila o privatnosti GardenVisions

Pravila o privatnosti

Smatramo da je zaštita vaše privatnosti i vaših ličnih podataka važna stvar, na koju obraćamo pažnju u svim našim poslovnim odnosima. Poštujemo tajnost vaših ličnih podataka i uvek postupamo u skladu s odredbama zakona koji uređuje zaštitu ličnih podataka, kao i odredbama Pravila o zaštiti privatnosti.

 

1. Opseg Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti imaju namenu da vas informišu o tome kako društvo Semmelrock Stein + Design d. o. o. (dalje u tekstu: „Semmelrock“) koristi lične podatke, zatim koji se podaci o korisnicima mobilne aplikacije „GardenVisions“ prikupljaju i procenjuju, a posle koriste, prosleđuju trećim stranama ili obrađuju na bilo koji drugi način.

Pravila o privatnosti se primenjuju na Semmelrock Stein + Design d. o. o. i odnose se na onlajn usluge drugih društava Grupe Wienerberger ili na onlajn usluge kojima upravljaju treće osobe.

 

2. Prikupljanje podataka

2.1. Podaci koje vi pružate

Po pravilu, otkrivanje ličnih podataka nije potrebno za korišćenje naših onlajn usluga. Ukoliko se lični podaci (ime, poštanska adresa ili adresa e-pošte) prikupljaju u okviru naših onlajn usluga, to se, u meri u kojoj je to moguće, obavlja na dobrovoljnoj osnovi, prvenstveno prilikom narudžbine kataloga. Ako, na primer, želite da nam proslediti svoje dizajne aplikacije „GardenVisions“, potrebna nam je vaša kućna i i-mejl adresa, kao i informacija koja nam omogućava da proverimo da li ste vi vlasnik naznačene adrese e-pošte.

2.2. Automatski prikupljeni podaci

U cilju bezbednosti podataka i optimizacije korisničke pristupačnosti, mi prikupljamo i nelične podatke u vezi s korišćenjem naših onlajn usluga. Na primer, čuva se internetski pretraživač koji koristite, operativni sistem, naziv domene veb-stranice koju ste poslednji put posetili pre pristupanja našoj veb-stranici, broj poseta i prosečno vreme provedeno na našoj veb-stranici, kao i stranice kojima ste pristupali.

Takvi automatski prikupljeni podaci nisu povezani s podacima iz drugih izvora. Međutim, zadržavamo pravo da retrospektivno proverimo takve podatke, u slučaju da nam se skrene pažnja na konkretne naznake nezakonitog korišćenja.

 

 

2.3. Analiza aplikacije

U cilju kontinuirane funkcionalne optimizacije i maksimalne jednostavnosti za korisničku upotrebu, naša mobilna aplikacija koristi usluge analize navedene u nastavku. Podaci koji se koriste u tu svrhu isključivo su nelični.

Google Firebase

Koristimo uslugu praćenja „Firebase“ kojom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD (u daljem tekstu: „Google“). Firebase koristi tehnologije praćenja koje omogućavaju snimanje i analizu interakcije korisnika aplikacije s aplikacijom, na primer, učestalost i dužinu sesija i njihovu navigaciju kroz razne stavke menija. Google Firebase beleži aktivnosti korisnika (npr., klikom na stavku menija), kao i vrstu uređaja, verziju operativnog sistema, verziju aplikacije i datum događaja, i šalje ih usluzi Firebase. Interakcije korisnika aplikacije s aplikacijom beleže se i analiziraju tako da se dobijene informacije mogu upotrebiti za poboljšanje i unapređenje aplikacije i njene jednostavnosti za korisničku upotrebu. Pomoću usluge Firebase podaci o upotrebi aplikacije beleže se i prenose na Google u Irskoj ili SAD-u, gde se čuvaju i obrađuju prema potrebi. Podaci se uvek prikupljaju anonimno i prenose u Firebase. Usluga nije povezana s drugim korisničkim podacima. Google će koristiti podatke za analizu vaše upotrebe naše aplikacije i za pružanje drugih usluga povezanih s upotrebom aplikacija. Detaljnije informacije o usluzi Google Firebase i zaštiti podataka možete pronaći na:

https://policies.google.com/privacy   

https://firebase.google.com/support/privacy/

Google Crashlytics

Koristimo dijagnostičku uslugu „Crashlytics“ kojom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD (u daljem tekstu: „Google“). Usluga Crashlytics i izveštaji o greškama koje generiše softver koriste se za beleženje i analizu grešaka. Dobijene informacije koriste se za održavanje i poboljšanje naše aplikacije. Ukoliko upotreba aplikacije dovede do neočekivanih grešaka ili pada aplikacije, određene informacije, kao što su vrsta uređaja, verzija operativnog sistema, datum i vreme greške, država u kojoj je zahtev nastao i jezik odabran za operativni sistem biće poslati usluzi Crashlytics. Više informacija o zaštiti podataka vezano za uslugu Crashlytics možete pronaći ovde: https://firebase.google.com/support/privacy/

 

3. Korišćenje ličnih podataka

U načelu, lične podatke koje ste pružili, obrađujemo i koristimo isključivo u određene svrhe. U to posebno spada:

Pružanje, poboljšanje i podrška naših onlajn usluga: To uključuje analizu podataka, identifikaciju trendova korišćenja, kao i proračune i statistiku o korisničkim uzorcima.

Marketing: Vaši lični podaci biće korišćeni samo u marketinške svrhe, kao što su ankete, nagradne igre ili druge reklamne kampanje, ukoliko ste saglasni s takvim korišćenjem. U tom slučaju, vaši podaci će biti čuvani u trajanju od dve godine, osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno čuvanje u dužem vremenskom razdoblju. Vaš pristanak za korišćenje ličnih podataka u marketinške svrhe može biti povučen u bilo kojem trenutku. Za pojedinosti pogledajte tačku 5.

Korišćenje obrasca za kontakt: Ukoliko koristite obrazac za kontakt da biste podneli zahteve, informacije koje ste pružili u tom obrascu, uključujući vaše podatke za kontakt, koriste se za obradu zahteva i čuvaju za kasniju upotrebu ukoliko se pojavi potreba za dodatnim pitanjima. Ako je to potrebno za obradu vašeg zahteva, možemo preneti vaše lične podatke i drugim društvima u Grupi Wienerberger (vidi tačku 4) ili trećim stranama koje su uključene. Vaši lični podaci biće čuvani za vreme trajanja obrade zahteva i u periodu od najduže mesec dana nakon završetka obrade, osim ukoliko je zbog drugih razloga pravno dopušteno čuvanje u dužem vremenskom razdoblju.

Zaštita prava i imovine: Ukoliko imamo razlog da verujemo kako su prava i vlasništvo preduzeća Semmelrock Stein + Design d. o. o., njegovih dobavljača i kupaca ili trećih osoba bili ili bi mogli biti narušeni, možemo koristiti i prenositi vaše lične podatke kako bismo zaštitili takva prava i/ili takvu imovinu. Nadalje, zadržavamo pravo otkrivanja vaših ličnih podataka, pod uslovom da takvo otkrivanje zahteva zakon ili po nalogu nadležnih tela, kako bismo zaštitili redovan postupak u skladu s postupkom navedenim na našoj veb-stranici/našim veb-stranicama, kao i da bismo zaštitili gore navedena prava.

Čišćenje i konsolidacija podataka: S vremena na vreme lični podaci koje ste pružili mogu se proveriti ili uskladiti s (i) podacima iz naših postojećih baza (onlajn i oflajn), (ii) podacima preuzetih od zakonskih prethodnika ili (iii) podacima iz drugih izvora.

 

4. Prenos i otkrivanje vaših ličnih podataka

U zavisnosti od vrste usluge koju ste zatražili (npr., povratni poziv, naručivanje, zahtev za uslugama, informacijama, itd.), vaši podaci mogu biti razmenjeni s trećim stranama uključenim u izvršenje naloga (npr., poštanska preduzeća, banke, itd.) ili s drugim društvima Grupe Wienerberger. Možda ćemo takođe morati da otkrijemo lične podatke kako bismo udovoljili zakonskim zahtevima ili kako bismo izvršili određena prava i sporazume.

Prenos podataka trećim stranama: Za izvršavanje određenih narudžbina i za pružanje određenih usluga radimo sa spoljnjim pružaocima usluga. Takvi pružaoci usluga ne mogu koristiti ili prenositi podatke prikupljene i obrađene od nas u bilo koju drugu svrhu osim za izvršenje naloga preduzeća Semmelrock Stein + Design d. o. o.

Korišćenje podataka unutar Grupe: Preduzeće Semmelrock Stein + Design d. o. o. deo je Grupe Wienerberger, međunarodne grupe društava s prekograničnim internim operativnim procesima, strukturama i tehničkim sistemima. Možemo koristiti vaše lične podatke unutar Grupe Wienerberger i, ukoliko je potrebno, prenositi ih na naše veb-stranice u drugim zemljama, u svrhe navedene pod tačkom 3. i u skladu s Pravilima o privatnosti. Naše smernice i postupci zaštite podataka širom Grupe osmišljeni su tako da se osigura jednako visok nivo zaštite podataka u svim državama u kojima radimo. Za celovit spisak društava naše grupe, molimo vas da odete na https://www.wienerberger.com/contact ili https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites .

Usklađenost sa zakonima i sličnim obavezama: Prenećemo vaše lične podatke kako bismo: (i) izvršili zakonske obaveze ili se uskladili sa zakonom, propisom, nalogom javnog tela ili obavezne mere, (ii) otkrili i sprečili bezbednosne pretnje, prevare ili druge zlonamerne aktivnosti, (iii) zaštitili i/ili sproveli prava i imovinu preduzeća Semmelrock Stein + Design d. o. o. ili trećih strana i (iv) zaštitili prava i ličnu sigurnost naših radnika i trećih osoba.

 

5. Pravo na informaciju, pravo na povlačenje i brisanje vaših ličnih podataka

Imate pravo da pisanim putem zatražite informacije o svojim ličnim podacima koje smo sačuvali. Nadalje, u vezi s korišćenjem vaših ličnih podataka, imate pravo na ispravku, brisanje, ukidanje ili ograničenje obrade, kao i pravo na podnošenje žalbe telu nadležnom za zaštitu podataka. Molimo vas da takve zahteve, kao i sva druga pitanja, usmerite na mesto za kontakt navedeno u tački 7.

Za vršenje nadzora nad obradom ličnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu ličnih podataka i, u skladu s tim, ispitanik će prigovor u vezi s povredom prava garantovanih navedenim propisima podnositi navedenom telu.

 

6. Sigurnost podataka

Preduzeće Semmelrock Stein + Design d. o. o. koristi široku paletu mera sigurnosti podataka kako bi se osigurala poverljivost i integritet vaših ličnih podataka. Međutim, s obzirom na prirodu interneta, želimo da vam skrenemo pažnju na činjenicu da mogu postojati bezbednosne manjkavosti u prenosu podataka putem interneta (npr., komunikacija putem i-mejla) i da potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

 

7. Kontakt

Za sva pitanja vezana za Pravila o privatnosti ili obradu vaših podataka molimo vas da kontaktirate:

Semmelrock Stein + Design d. o. o.

Otok Oštarijski 4e

47300 Ogulin

047 819 200

zastitapodataka@semmelrock.com