Efekt Plus-crvena

Jedan od crepova sa vrlo neobičnom površinom. Ukoliko želite posebnost i isticanje, ovo je pravi crep za vas. Ima, takođe, mogućnost kliznog letvisanja, lako se postavlja i dolazi u toplim nijansama.
  • Standardni nagib krova: 27°
  • Minimalni nagib krova sa posebnih zahtevima za potkonstrukciju: 15°
  • Minimalni nagib krova sa potkonstrukcijom: 22°

Dimenzije
Dimenzije
272 x 445 (mm)
Komada po kvadratu
Komada po kvadratu
12 - 13,6 kom/m²
Letvanje
Letvanje
360 - 330 mm
Težina (kg/komad)
Težina (kg/komad)
3,27 kg
Komada po paleti
Komada po paleti
280 kom/pal